icon_palvelut_white

Kuntouttavat palvelut

Kuntouttavat palvelut

Hellämielen Tila tarjoaa erilaisia eläin- ja luontoavusteisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluita. Alta löydät kattavan valikoiman erilaisia vaihtoehtoja – ota rohkeasti yhteyttä!

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalista kuntoutusta tarjoavat kunnat osana sosiaalihuoltolain perusteella myönnettäviä palveluita. Kuntoutusta suunnitellessa asiakkaan toiveiden kuuleminen ja sitä kautta sopivan palvelumuodon löytäminen yksilölliset tarpeet huomioiden on olennaista. 

Mikäli saattaisit olla oikeutettu sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin, ota yhteyttä oman kuntasi sosiaalityöntekijään.

Hellämielen Tila odottaa parhaillaan Loimaan kaupungin ja Lounais-Suomen Aluehallintaviraston hyväksyntää tuotettavalle palvelulle.

Eläinavusteinen valmennus

Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmennus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen hankkima lisäpätevyys menetelmään, jossa yhteistyössä eläinten kanssa voidaan tavoitella monenlaisia tarpeita ja tavoitteita. Ratkaisukeskeinen työote painottaa asiakkaan omien voimavarojen ja itselleen sopivien ratkaisujen näkyväksi tekemistä.

Eläinavusteinen valmennus on käytännössä sisällöllisesti sama palvelu kuin sosiaalinen kuntoutuskin, mutta eläinavusteista valmennusta saadakseen ei tarvita sosiaalihuoltolain mukaista päätöstä. Eläinavusteista valmennusta voivat siis ostaa myös yksittäiset henkilöt.

Eläinavusteisin menetelmin voidaan käsitellä mm. erilaisia tunne-elämän haasteita, luoda struktuuria arkirytmiin, lisätä liikuntaa arkeen ja tarkastella omia sosiaalisia suhteita.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide, joka räätälöidään aina yksilöllisen tarpeen mukaan. Hellämielen Tilan ammatillisen tukihenkilötoiminnan pääpaino on eläinavusteisissa menetelmissä ja tarpeen mukaan toimintaa voi olla myös lapsen tai nuoren omassa asuinympäristössä.

Tilavierailut erityisryhmille

Tilavierailut erityisryhmille voivat olla yksittäisiä virkistyskäyntejä, jotka ovat näin ollen osa toisen tahon (esimerkiksi kunnan tai asumispalvelun) tuottamaa kuntouttavaa palvelua.

Tilavierailun kesto ja sisältö räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Erilaisia kurssivaihtoehtoja